WVT anno 1970 WVTerheijden

Ereleden

† Ad Nuiten
22-11-1935
06-02-2014
Din
de
Ridder
Jan
van
Tetering
† Theo
van Mook
1-5-1942
30-4-2018
Kees
Machielsen
Marino
van den
Berg
© 1970 - 2023   W V   T e r h e i j d e n